XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

EN
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Terminy i opłaty

 

Rodzaj uczestnictwa

Termin zgłaszania

Termin płatności

Koszt

Publikacja artykułu

(bez uczestnictwa w konferencji)

do 30 grudnia 2016 r.**

do 30 stycznia 2017 r.

800 zł netto +23% VAT

do 20 marca 2017 r.***

do 20 marca 2017 r.

800 zł netto +23% VAT

Uczestnictwo

w konferencji*
wraz z publikacją artykułu

do 30 grudnia 2016 r.**

do 30 stycznia 2017 r.

1000 zł netto +23% VAT

do 20 marca 2017 r.***

do 20 marca 2017 r.

1000 zł netto +23% VAT

Uczestnictwo

w konferencji*

(bez publikacji artykułu)

do 20 marca 2017 r.

do 20 marca 2017 r.

1000 zł netto +23% VAT


W 2017 r. przewidujemy trzy publikacje konferencyjne:
* Opłata konferencyjna obejmuje koszty: publikacji artykułu, tłumaczenia symultanicznego, wyżywienia (obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz udziału w uroczystej gali, podczas której zostanie wręczona nagroda Beta 2017. W opłacie konferencyjnej nie są uwzględnione koszty zakwaterowania.

** Pierwsza i druga, złożona z artykułów zgłoszonych do 30 grudnia 2016 r., która zostanie opublikowana do 29 marca 2017 r. i będzie dostępną podczas obrad konferencji (a także zostanie wysłana do autorów po konferencji)

*** Trzecia złożona z artykułów zgłoszonych do 20 marca 2017 r., która zostanie opublikowana na początku września 2017 r. (zostanie do Państwa wysłana pocztą).

 

Pierwszeństwo czynnego udziału w XVIII Konferencji Zarządzanie Finansami mają autorzy, którzy zgłosili artykuł do dnia 30 grudnia 2016 r. Po tym terminie zgłoszenia chęci wystąpień podczas obrad nie zostaną przyjęte.

 

Opłaty prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia Absolwentów MBA

UWAGA! Zmiana numeru konta

Raiffeisenbank 36 1750 1077 0000 0000 2828 2548

z dopiskiem: „KZF 2017 imię, nazwisko uczestnika”


Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

KRS 0000111214

NIP 852-23-80-431

Regon: 812516063

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


Sponsorzy i Partnerzy