XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

EN
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Terminy i opłaty

 

Rodzaj uczestnictwa

Termin zgłaszania

Termin płatności

Koszt

Publikacja artykułu

(bez uczestnictwa w konferencji)

do 31 grudnia 2017 r.**

do 30 stycznia 2018 r.

800 zł netto +23% VAT

do 30 marca 2018 r.***

do 30 marca 2018 r.

800 zł netto +23% VAT

Uczestnictwo

w konferencji*
wraz z publikacją artykułu

do 31 grudnia 2017 r.**

do 30 stycznia 2018 r.

1000 zł netto +23% VAT

do 30 marca 2018 r.***

do 16 marca 2018 r.

1000 zł netto +23% VAT

Uczestnictwo

w konferencji*

(bez publikacji artykułu)

do 9 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

1000 zł netto +23% VAT


W 2018 r. przewidujemy trzy publikacje konferencyjne:
* Opłata konferencyjna obejmuje koszty: publikacji artykułu, tłumaczenia symultanicznego, wyżywienia (obiad, kolacja, przerwy kawowe) oraz udziału w uroczystej gali, podczas której zostanie wręczona nagroda Beta 2018. W opłacie konferencyjnej nie są uwzględnione koszty zakwaterowania.

** Pierwsza i druga, złożona z artykułów zgłoszonych do 31 grudnia 2017 r., która zostanie opublikowana do 14 marca 2018 r. i będzie dostępną podczas obrad konferencji (a także zostanie wysłana do autorów po konferencji)

*** Trzecia złożona z artykułów zgłoszonych do 30 marca 2018 r., która zostanie opublikowana we wrześniu 2018 r. (zostanie do Państwa wysłana pocztą).

 

Pierwszeństwo czynnego udziału w XIX Konferencji Zarządzanie Finansami mają autorzy, którzy zgłosili artykuł do dnia 31 grudnia 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia chęci wystąpień podczas obrad nie zostaną przyjęte.

 

Opłaty prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia Absolwentów MBA

UWAGA! Zmiana numeru konta

Raiffeisenbank 36 1750 1077 0000 0000 2828 2548

z dopiskiem: „KZF 2018 imię, nazwisko uczestnika”


Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

KRS 0000111214

NIP 852-23-80-431

Regon: 812516063

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


Sponsorzy i Partnerzy