XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

 

Nagroda βeta

Nagroda βeta to honorowe wyróżnienie wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami. 37-centymetrowa statuetka zaprojektowana i wykonana została w pracowni wybitnego rzeźbiarza Jakuba Lewińskiego. Jest to dynamiczna forma przestrzenna, w której zamknięte zostały przenikające się wzajemnie graficzny symbol drugiej litery greckiego alfabetu z artystycznym kształtem pięknej kobiecej sylwetki. Odlana w brązie, na podstawie z czarnego granitu symbolizuje jedne z najcenniejszych wartości cywilizacji: dynamizm, rozwój, ekspansję i piękno.


Dlaczego ważne są współczynniki beta? Dlaczego ekonomiści poświęcają im aż tak wiele uwagi? Współczynnik beta jest miarą związku zachodzącego między zmianami w cenie danej akcji a zmianami w odnośnym indeksie rynku akcji. Umożliwia dokonanie pomiaru systematycznego ryzyka podejmowanego przez inwestora kupującego tę akcję i daje pojęcie o tym, na ile ruchy cenowe tej akcji będą zbieżne z rynkiem. Jest to ważne, ponieważ choć inwestorzy mogą równoważyć konkretne ryzyko związane z poszczególnymi akcjami poprzez prowadzenie zróżnicowanego portfela, to jednak są nadal wystawieni na systematyczne ryzyko związane z całością rynku, którego już nie uda się zrównoważyć dywersyfikacją. Im wyższy współczynnik beta danej akcji, tym większe związane z nią ryzyko. Pomiar ryzyka stanowi tylko jeden ze sposobów wykorzystywania bety. W sposób pośredni wskaźnik ten jest niezbędną miarą w trakcie procesu wyceny biznesów, wyboru projektów inwestycyjnych oraz pomiaru ekonomicznej wartości dodanej.


Zgłoszenia do Nagrody przyjmujemy do 15 sierpnia 2023.

 

Regulamin Nagrody βeta

Sponsorzy i Partnerzy