XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

 

Organizator

Katedra Finansów i Bankowości

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński


https://efz.usz.edu.pl/


Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (wcześniej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego jest najstarszą polską uczelnią na Pomorzu Zachodnim. 14 października 1946 roku rozporządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty zainaugurowała swoją działalność pierwsza w dziejach Pomorza Zachodniego Wyższa Uczelnia jako filia Akademii Handlowej w Poznaniu. Pierwszym jej rektorem został wybitny przedstawiciel prawa międzynarodowego prof. Leon Babiński. W 1950 r. szkołę upaństwowiono i przemianowano na Wyższą Szkołę Ekonomiczną z siedzibą w Szczecinie.Ważną datą w historii Wydziału jest 1985 r. Powstał wówczas Uniwersytet Szczeciński z Wydziałem Ekonomicznym. W 1997 r. Wydział ten zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

http://www.absolwencimba.pl/


Stowarzyszenie Absolwentów MBA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem mającym na celu m.in. : współpracę i pomoc wzajemną członków stowarzyszenia, rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej, upowszechnienie doświadczeń w zakresie różnych form przedsiębiorczości, wspieranie i prowadzenie edukacyjno-szkoleniowej i naukowo-badawczej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego czy rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć zmierzających do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii.

 

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

http://www.sbwpwp.org


Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce jest dobrowolną. samorządną, pozarządową organizacją społeczną, która jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw w trosce o umożliwienie im pozyskania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi przy poszanowaniu interesu publicznego. Podstawowym celem SBWPwP jest wyrażanie dążeń i osiagnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw oraz wystepowanie na rzecz jego potrzebwobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych. Od 2016 roku Stowarzyszenie jest współorganizatorem konferencji Zarządzanie Finansami. Od tego czasu wycena przedsiębiorstw wtanowi jeden z podstawowych filarów konferencji a członkowie Stowarzyszenia czynnie biorą udział w sesjach konferencyjnych dzieląc się z uczestnikami wydarzenia nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także praktyczną.

Sponsorzy i Partnerzy