XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

 

Rada Programowa

PRZEWODNICZĄCY

Prof. Dariusz Zarzecki

Uniwersytet Szczeciński

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

Prof. Jerzy Gajdka

Uniwersytet Łódzki

Prof. Waldemar Tarczyński

Uniwersytet Szczeciński

Prof. Tomasz Wiśniewski

Uniwersytet Szczeciński

 

Członkowie Rady Programowej

Prof. Grażyna Ancyparowicz

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Prof. Bogusława Bek-Gaik

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. Ryszard Borowiecki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Katarzyna Byrka-Kita

Uniwersytet Szczeciński

Dr Kevin Campbell

University of Stirling (Wielka Brytania)

Paweł Cygański

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

Dr Marek Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Aleksandra Duliniec

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Marek Dylewski

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. Leszek Dziawgo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Beata Filipiak

Uniwersytet Szczeciński

Prof. Stanisław Flejterski

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Prof. Mirosław Hamrol

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Magdalena Jerzemowska

Uniwersytet Gdański

Prof. Jan Jeżak

Uniwersytet Łódzki

Prof. Kari Liuhto

Turku School of Economics and Business Administration (Finlandia)

Prof. Elżbieta Mączyńska

Prezes PTE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Norvald Monsen

NHH Norwegian School of Economics (Norway)

Prof. Joseph Nellis

Cranfield University (Wielka Brytania)

Prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. Henryk Sobolewski

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Prof. Sudi Sudarsanam

Cranfield University (Wielka Brytania)

Prof. Tomasz Słoński

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Piotr Szymański

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Tuomo Uotila

Lappeenranta University of Technology (Finlandia)

Sponsorzy i Partnerzy