XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

Podsumowanie XXII Konferencji Zarządzanie Finansami

 

 

W dniach 17-19 listopada 2021 roku Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny przedsiębiorstw w Polsce zorganizowali XXII Konferencję Zarządzanie Finansami. W konferencji wzięli udział uczestnicy związani zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami. Konferencja po raz pierwszy w historii odbyła się w formie hybrydowej.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia pogrupowane w obszary tematyczne, prezentowane w trakcie oddzielnych sesji. Konferencja składała się z trzech sesji plenarnych i dwunastu sesji równoległych obejmujących następujące tematy:

 1. Panel dyskusyjny „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”
 2. „Rynek kapitałowy”
 3. „Gospodarka morska, transport, logistyka”
 4. „Bankowość”
 5. Panel dyskusyjny „Restrukturyzacja przedsiębiorstw”
 6. „Analiza finansowa”
 7. „Rynki finansowe”
 8. „Narzędzia zarządzania finansami”
 9. „Wycena przedsiębiorstw”
 10. „Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw”
 11. „Wycena nieruchomości”
 12. „Zarządzanie finansami w energetyce”

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich kraju, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego W obradach uczestniczyli również przedstawiciele praktyki oraz władz lokalnych. Na Konferencji nie zabrakło wielu znamienitych gości jakimi byli m.in.:

- dr Marek Dietl – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,

- prof. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- prof. Eryk Łon – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- prof. Cezary Kochalski – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- prof. Eugeniusz Gatnar – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

- Maciej Styczyński – Naczelnik Wydziału Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury

- dr Mirosław Czekaj – Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawa,

- mgr Dorota Pudło-Żylińska – Skarbnik Miasta Szczecin,

- dr inż. Elżbieta Berezowska – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego,

- Tomasz Ciodyk – Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W drugim dniu Konferencji ogłoszono wyniki Nagrody Beta 2021, której laureatem został Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”.

Zwieńczeniem Konferencji dnia 19 listopada 2021 był panel dyskusyjny zorganizowany we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na temat „Cyfrowe finanse, cyfrowa gospodarka” prowadzony przez Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dra Marka Dietla. Uczestnikami debaty byli: dr hab. Dominika Wajda, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych; Przemysław Gershmann, Doradca Zarządu GPW w Warszawie, inwestor giełdowy, analityk, doradca i menedżer w międzynarodowych korporacjach (Deutsche Bank i Citi), promotor edukacji finansowej, założyciel „Equity Magazine”; Adrian Kutnik, Dyrektor Działu Private Market na GPW w Warszawie, posiadacz tytułu CFA, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Queensland University i George Washington University, stypendysta programu CMP Banku Światowego i Milken Institute oraz Gabriel Dymowski, współzałożyciel i CEO DoxyChain, laureat nagrody „Forbes 25 under 25” w kategorii „Nowe Technologie”, członek Global Shapers Community, inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego, uczestnik projektu GPW Private Market – rynku do tokenizacji aktywów z wykorzystaniem technologii blockchain

W XXII Konferencji Zarządzanie Finansami wzięli udział reprezentanci nauki jak i praktyki gospodarczej, w tym m.in. sektora bakowego, energetyki, transportu, gospodarki morskiej i samorządów. W obradach uczestniczyła także grupa studentów i doktorantów z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja Zarządzanie Finansami nie mogłaby odbyć się bez wsparcia. W tegorocznej edycji konferencji rolę współorganizatorów pełnili: Ministerstwo Infrastruktury, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.. Wśród partnerów i sponsorów znaleźli się: Polska Żegluga Morska P.P., EuroAfrica, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Gmina Miasto Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie oraz Areogryf Aviation sp z o.o.. Patronat nad konferencją objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Konferencja tradycyjnie otrzymała wsparcie od Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Sponsorzy i Partnerzy