XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

Podsumowanie XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami

W dniach 27-29.09.2023 roku Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Zarządem Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu zorganizowali XXIV Konferencję Zarządzanie Finansami. W konferencji wzięli udział uczestnicy związani zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami.

 

Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych i dwunastu sesji równoległych obejmujących następujące tematy:

 1. Stock Exchange Strategy and Plans 2023-2028 – sesja prowadzona przez Prezesa GPW dr. Marka Dietla z udziałem członków zarządów giełd w Bukareszcie i Budapeszcie
 2. Wycena przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 4. Inwestycje i zarządzanie ryzykiem
 5. Rynek kapitałowy
 6. Finanse behawioralne
 7. Finanse i gospodarka publiczna
 8. Bankowość
 9. Panel dyskusyjny MBA pt. „Współczesne wyzwania a dalszy rozwój przedsiębiorstw”
 10. Gospodarka morska
 11. Zarządzanie finansami w energetyce
 12. Restrukturyzacja spółek sektora energetycznego
 13. Sesja studencka

 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich kraju, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego, UMK w Toruniu, SGGW, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Mazowieckiej w Płocku, AGH, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele praktyki oraz władz lokalnych. Na Konferencji nie zabrakło wielu znamienitych gości jakimi byli m.in.:

- dr marek Dietl – Prezes GPW SA,

- prof. Grażyna Ancyparowicz – Narodowy Bank Polski,

- prof. Małgorzata Zaleska – SGH,

- prof. Danuta Zawadzka – Rektor Politechniki Koszalińskiej,

- prof. Magdalena Osińska – UMK w Toruniu,

- prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki,

- Andrzej Wróblewski – Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej,

- Krzysztof Kielec – Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- dr Zbigniew Fałek - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA,

- Jarosław Kotarski – Prezes Unity Line,

- prof. Henryk Śniegocki – Uniwersytet Morski w Gdyni, Prezes Polskiego Rejestru Statków,

- Bogumił Rogowski – Prezydent Business Club Szczecin.

 

W drugim dniu Konferencji ogłoszono wyniki Nagrody βeta 2023. Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2023 laureatem został dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. „Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę” wydaną przez C.H. Beck.

  

Podsumowując, w XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami, zarówno stacjonarnie jak i online, wzięło udział około 200 osób. Podczas trzech dni obrad swoje wystąpienia wygłosiło w sumie ponad 80 prelegentów. W obradach uczestniczyła także grupa studentów i doktorantów z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych ośrodków akademickich.

 

Partnerami głównymi konferencji byli Polska Żegluga Morska P.P. i Unity Line. Wśród partnerów i sponsorów konferencji znaleźli się również: EuroAfrica, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Polski Rejestr Statków SA, Areogryf Aviation sp z o.o., Fosfan SA, Foton Novelty, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, DDS Poland. Patronat nad konferencją objęli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Doradca Restrukturyzacyjny, Controlling i Zarządzanie oraz portal polska-morska.pl.

 

Sponsorzy i Partnerzy