XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

 

E-finanse

E-finanse to polski kwartalnik naukowy, pubblikowany w formie on-line (www.e-finanse.com), koncentrujący się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi finansami. Czasopismo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie.

 

W celu opublikowania artykuły w czasopiśmie proszę przesłać go na adres mailowy Pani Małgorzaty Leśniowskiej-Gontarz: mlesniowska@wsiz.rzeszów.pl

 

W wiadomosci proszę zaznaczyć, że artykuł został napisany na XXII Konferencję Zarządzanie Finansami.

Sponsorzy i Partnerzy