XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

 

Internetowy Kwartalnik Finansowy (dawniej e-finanse)

Internetowy Kwartalnik Finansowy (www.finquarterly.com) jest wydawany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) jako kwartalnik sektora finansowego skierowany głównie do osób pracujących w finansach (reprezentujących zarówno osoby akademickie, jak i biznesowe).


W celu opublikowania artykuły w czasopiśmie proszę przesłać go na adres mailowy Pani Małgorzaty Leśniowskiej-Gontarz: mlesniowska@wsiz.rzeszów.pl

 

W wiadomosci proszę zaznaczyć, że artykuł został napisany na XXIV Konferencję Zarządzanie Finansami.

Sponsorzy i Partnerzy