XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

 

Kapituła Nagrody βeta

Udział w Kapitule Nagrody βeta 2023 potwierdzili:

 

  • prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki

  • prof. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  • prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański

  • prof. Dariusz Zarzecki Uniwersytet Szczeciński

Sponsorzy i Partnerzy