XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

PL
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Kapituła Nagrody

Udział w kapitule nagrody w 2017 roku potwierdzili:

 

prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki

prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański

prof. Dariusz Wędzki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński

Sponsorzy i Partnerzy