27 września 2023

I sesja plenarna

17.00 - 19.00
SALA WIDOKOWA I
Prowadzący: prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska
1 prof. Grażyna Ancyparowicz, Narodowy Bank Polski Inflacja w perspektywie historycznej i współcześnie
2 prof. Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Bartosz Kabaciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Real Earnings Management and Quality of Corporate Governance: A Meta-Regression Analysis
3 prof. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Optimum Consumption Structure for Pensioners in China under Prospect Theory Constraint
4 Tomasz Gałęzka, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu Arbitraż jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów cywilnych - rola sądów arbitrażowych przy regionalnych izbach gospodarczych
28 września 2023

II sesja plenarna

09.00 - 09.45
SALA WIDOKOWA I
Prowadzący: prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
1 Minister Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Infrastruktury Przesłanie Sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej do uczestników XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami
2 prof. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Fenomen niefenomenalnych depozytów

III sesja plenarna

09.45 - 11.00
SALA WIDOKOWA I
Stock Exchange Strategy & Plans 2023 – 2028
Prowadzący: dr Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
1 Remus Danila, Head of IR and Business Development, Bucharest Stock Exchange
2 István Máté-Tóth, Deputy CEO, Budapest Stock Exchange

Sesja równoległa

Sesja równoległa

Sesja równoległa

11.30 - 13.30 11.30 - 13.30 11.30 - 13.30
SALA WIDOKOWA I SALA WIDOKOWA II SALA WIDOKOWA III
Panel dyskusyjny: Gospodarka morska Restrukturyzacja spółek sektora energetycznego WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Prowadzący: Bogumił Rogowski, Prezydent Kapituły, Stowarzyszenie "Business Club Szczecin" Prowadzący: adw. Bartosz Groele, Groele i Wspólnicy Sp. k. Prowadzący: Robert Dobrzyński, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
1 Krzysztof Urbaś, Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 1 adw. Maciej Geromin, Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Geromin Plan restrukturyzacji spółek sektora energetycznego 1 dr Mariusz Strojny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wyzwania i problemy związane z wyceną przedmiotów własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, know-how itp.)
2 dr inż. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor, Urząd Morski w Gdyni 2 sędzia Zbigniew Miczek Czy branża fotowoltaiczna musi przygotować się na restrukturyzację? 2 dr Agnieszka Maciąg, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wpływ obowiązujących uwarunkowań prawnych na wycenę małego przedsiębiorstwa 
3 mgr inż. Zenon Kozłowski, Urząd Morski w Szczecinie 3 adw. Bartosz Groele, Groele i Wspólnicy Sp. k.  Restrukturyzacja roszczeń dotyczących zielonych certyfikatów 3 prof. Jarosław Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nadmiarowa wartość dodana w ocenie kreacji wartości przedsiębiorstwa
4 Andrzej Wróblewski, Dyrektor Naczelny, Polska Żegluga Morska P.P. 4 adw. Oskar Sitek, RESIST Rezanko Sitek-Kancelaria prawna Możliwość odstąpienia od umowy przez zarządcę od operacji terminowych na TGE 4 prof. Przemysław Wołczek, CLOSIR sp. z o.o. Wykorzystanie AI do identyfikacji najważniejszych zmiennych mających wpływ na ocenę ESG przedsiębiorstw, na przykładzie branży usług bankowych
5 Jarosław Kotarski, Dyrektor, Unity Line Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce   5 prof. Katarzyna Byrka-Kita, Uniwersytet Szczeciński, dr Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński Premie i dyskonta w wycenie - fakt czy mit…
6 Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Polskie Linie Oceaniczne S.A. 6 dr Michał Grudziński, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi Koncepcja szacowania wartości sprawiedliwej - przykłady praktyczne
7 Andrzej Pilarski, Polska Żegluga Bałtycka S.A.  
8 dr hab. kpt. ż.w. prof. UMG Henryk Śniegocki, Prezes Zarządu, Polski Rejestr Statków S.A.
9 inż. kpt. ż. w. Tadeusz Hatalski, Prezes Zarządu, Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o. o.
1. Inwestycje infrastrukturalne w polskiej gospodarce morskiej
2. Polski shipping w dobie transformacji technologicznej i rosnącej konkurencji

Sesja równoległa

Sesja równoległa

Sesja równoległa

15.00 - 17.00 15.00 - 17.00 15.00 - 17.00
SALA WIDOKOWA I SALA WIDOKOWA II SALA WIDOKOWA III
Panel dyskusyjny: Współczesne wyzwania a dalszy rozwój przedsiębiorstw
(szanse i ryzyka)
INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
Prowadzący: dr inż. Jerzy Szkwarek, Członek Zarządu SA MBA Prowadzący: prof. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzący: prof. Jarosław Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 dr Jacek Kargul, Prezes Zarządu SAMBA, Dyrektor Centrum Zdrowia Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o., grupa Fresenius Medical Care. 1 prof. Tomasz Miziołek, Uniwersytet Łódzki Exchange-traded notes – uniwersalny instrument pasywnego inwestowania 1 dr hab. Ewa Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński System finansowania przymusowej restrukturyzacji - wybrane uwagi
2 prof. Justyna Osuch-Mallett, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych 2 prof. Janusz Brzeszczyński, Uniwersytet Łódzki, prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki, dr Piotr Pietraszewski, Uniwersytet Łódzki, dr Tomasz Schabek, Uniwersytet Łódzki Socially Responsible Investments (SRI) Indices Performance: International Evidence from Developed and Emerging Markets  2 dr Klaudia Martinek-Jaguszewska Ocena opłacalności wdrożeń automatyzacji procesów biznesowych
3 mgr inż. Izabela Czeladzińska, zarządzający, wieloletni menadżer, właściciel i współwłaściciel konceptów gastronomicznych 3 prof. Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska, dr Agnieszka Strzelecka, Politechnika Koszalińska, dr Ewa Szafraniec-Siluta, Politechnika Koszalińska, dr Roman Ardan, Politechnika Koszalińska
Wielkość gospodarstwa rolnego jako czynnik w ocenie bezpieczeństwa finansowego - analiza porównawcza  3 prof. Józefa Gryko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Joanna Lizińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zasoby środków pieniężnych a manipulowanie zyskami w spółkach publicznych 
1.    Globalizacja i rynek międzynarodowy: zmienność, strategie, dostosowanie przedsiębiorstw
2.    Konkurencja i innowacje (adaptacja): przewagi, dynamika środowiska, rola innowacji
3.    Rozwój technologiczny i transformacja cyfrowa: technologie, wyzwania, e-transformacja
4.    Kształtowanie kultury organizacyjnej i zarządzanie talentami: wyzwania nowych modeli pracy
4 dr Wojciech Lichota, Uniwersytet Rzeszowski Zastosowanie metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw w niestabilnych warunkach gospodarczych 4 dr hab. Adam Gałuszka, Politechnika Śląska, dr Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki System GPW Data jako narzędzie prognozowania wartości wybranych wskaźników finansowych przedsiębiorstw
  5 mgr Andrzej Michalczewski, Uniwersytet Szczeciński Zarządzanie ryzykiem 2.0 w czasach dużej zmienności 5 mgr Aurelia Bajerska, Uniwersytet Szczeciński Przegląd badań dotyczących kadencyjności członków organów statutowych
6 dr Włodzimierz Zasadzki, Uniwersytet WSB Merito Szczecin Sztuczna inteligencja w finansach  6 prof. Jerzy Różański, Uniwersytet Łódzki, dr Justyna Bogołębska, Uniwersytet Łódzki Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji
7 dr Justyna Zygmunt, Politechnika Opolska Czynniki wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju – perspektywa przedsiębiorcy  

Sesja równoległa

Sesja równoległa

Sesja równoległa

17.30 - 19.30 17.30 - 19.30 17.30 - 19.30
SALA WIDOKOWA I SALA WIDOKOWA II SALA WIDOKOWA III
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ENERGETYCE FINANSE BEHAWIORALNE FINANSE I GOSPODARKA PUBLICZNA
Prowadzący: Waldemar Stawski, Polska Żegluga Morska P.P. Prowadzący: prof. Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prowadzący: prof. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1 mgr Radosław Depczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju, Foton Novelty Group S.A. Cable pooling, linia bezpośrednia, spółdzielnie energetyczne, magazyny energii oraz mikro-biogazownie jako alternatywa dla ograniczeń przyłączeniowych Odnawialnych Źródeł Energii 1 prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska Rola doradztwa emerytalnego i bodźców behawioralnych w zarządzaniu ryzykiem długowieczności 1 mgr Mirosław Błażej, Główny Urząd Statystyczny Modelowe szacunki luki produktowej na podstawie danych jednostkowych przedsiębiorstw niefinansowych dla Polski 
2 Michał Tylman, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Wpływ nowych technologii na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w dobie transformacji 2 prof. Tomasz Jewartowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Determinants of institutional ownership in CEE countries. A macro-level perspective 2 mgr Dominika Trzeszczoń, Uniwersytet Szczeciński Nieopłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jako czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3 Peter Balaz, Zastępca Dyrektora Genereralnego, Wspólna Organizacja Interoceanmetal Studium wykonalności wydobycia konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku - górnictwo morskie szansą surowcową dla transformacji energetycznej 3 prof. Michał Kałdoński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu W jaki sposób długoterminowi inwestorzy instytucjonalni wpływają na agresywność podatkową. Badania z rynku polskiego 3 mgr Bartosz Namieciński, Uniwersytet Szczeciński Znaczenie systemu płatności mobilnych BLIK dla rynku usług bankowych
4 Tomasz F. Pelc, Prezes Zarządu, NEXUS Consultants sp. z o.o. Zielony, turkusowy, różowy… przyszłość wodoru w Polsce 4 Ewa Ciołczyk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie Wpływ zarządzania na wartość nieruchomości. Przychody z nieruchomości.  4 dr Sylwia Frydrych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Obszary wykorzystania środków z emisji obligacji zielonych
5 Jakub Budzyński, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
5 dr Joanna Cymerman, Politechnika Koszalińska Rynek nieruchomości w obliczu wyzwań nowej transformacji 5 dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Assessing Consumer Perceptions of Inflation: A Study on Uncertainty in Survey Responses

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NAGRODY BETA 2023

SALA WIDOKOWA I
20.30 

29 września 2023

Sesja równoległa

Sesja równoległa

Sesja równoległa

09.00 - 11.00 09.00 - 11.00 09.00 - 11.00
SALA WIDOKOWA I SALA WIDOKOWA II SALA WIDOKOWA III
RYNEK KAPITAŁOWY BANKOWOŚĆ SESJA STUDENCKA
Prowadzący: prof. Tadeusz Dudycz, Politechnika Wrocławska Prowadzący: prof. Grażyna Ancyparowicz, Narodowy Bank Polski Prowadzący: Iga Paszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
1 dr Kamil Gemra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czynniki wpływające na decyzje dotyczące kapitału obcego w strukturze kapitału spółek notowanych na GPW 1 dr Waldemar Milewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Struktura własnościowa i jej konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce 1 Zuzanna Zawolska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sukces kształtowany przez różnorodność
2 prof. Ranata Karkowska, Uniwersytet Warszawski, dr Szczepan Urjasz, Uniwersytet Warszawski Identyfikacja mechanizmu transmisji ryzyka na indeksach szerokiego rynku i indeksach giełdowych ESG na świecie 2 dr Anna Nowacka, Akademia Mazowiecka w Płocku Innowacyjność banków spółdzielczych w świetle opinii kadry zarządzającej 2 Patrycja Waluśkiewicz, Uniwersytet Jagielloński Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
3 prof. Katarzyna Prędkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr Paweł Prędkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sukces IPO spółek z branży zaawansowanych technologii 3 dr Mariola Szewczyk-Jarocka, Akademia Mazowiecka w Płocku Zagrożenia cyberbezpieczeństwa związane z cyfrowym dostępem do usług bankowości spółdzielczej 3 Katarzyna Rytwińska, Uniwersytet Szczeciński Legitymacja syndyka w postępowaniu podatkowym
4 dr Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Rola kryptoaktywów w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego 4 mgr Katarzyna Kwiatkowska, Uniwersytet Szczeciński Związki między wartością rynkową i strukturą akcjonariatu banków w krajach Europy Środkowej 4 mgr Mateusz Skwarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Oddziaływanie behawioralnych czynników podejmowania decyzji na efektywność rynku Bitcoina 
5 dr Jarosław Pichla, CLOSIR Sp. z o.o. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w systemie rekomendacji i dopasowywania inwestorów instytucjonalnych do spółek giełdowych   5 Md Ferdous Ahmed, Politechnika Poznańska The impact of AI  solutions on the operational risk management in bangladeshi enterprises from the IT sector

IV sesja plenarna

SALA WIDOKOWA I
11.30 - 13.30
Prowadzący: prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
1 prof. Stanisław Urbański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr Bartosz Rymkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Czy światowe rynki funduszy inwestycyjnych zmierzają do rynków efektywnych?
2 prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zastosowanie metod uczenia maszynowego w analizie ryzyka spółek inwestujących w kryptoaktywa
3 prof. Tadeusz Dudycz, Politechnika Wrocławska Legal Form Affects the Performance of a Company
4 prof. Sławomir Franek, Uniwersytet Szczeciński Częstotliwość wypełniania europejskich reguł fiskalnych