XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

 

Organizacja obrad Konferencji Zarzadzanie Finansami

Podczas Konferencji Zarządzanie Finansami, odbywają się dwa typy sesji, podczas których uczestnicy z największych ośrodków akademickich w Polsce oraz reprezentanci ośrodków zagranicznych zaprezentują swoje referaty i przedstawią wyniki badań. W sesjach konferencyjnych udział biorą także praktycy poruszający aktualną problematykę w branży którą reprezentują.

Sesja plenarna
Sesja plenarna będzie odbywać się hybrydowo (na miejscu w Hotelu i online) każdego dnia konferencji, w obecności wszystkich zgromadzonych uczestników. W czasie każdej sesji plenarnej przewidziane jest od trzech do pięciu wystąpień. Po zabraniu głosu przez prelegenta lub na koniec sesji przewidziana jest możliwość dyskusji między autorem a uczestnikami sesji.

Sesja równoległa
Sesje równoległe będą odbywać się hybrydowo (na miejscu w Hotelu oraz online). Każda z sesji będzie poświęcona innej tematyce.


W czasie sesji równoległej przewidzianych jest od trzech do sześciu wystąpień. Po zabraniu głosu przez prelegenta lub na koniec sesji przewidziana jest możliwość dyskusji między autorem a uczestnikami sesji.


Sesja równoległa może przybrać także formę panelu dyskusyjnego z udziałem panelistów oraz moderatora dyskusji. Sesja dyskusyjna może być poprzedzona prezentacją poruszanego zagadnienia. Po zakończeniu dyskusji między panelistami następuje dyskusja z innymi uczestnikami sesji.

 

 

               FILARY KONFERENCJI ZARZADZANIE FINANSAMI

 
Sponsorzy i Partnerzy