XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

EN
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Plan konferencji

 Dzień 1
Środa, 29 Marca 2017

Akredytacja

16:00 - 21:30

I SESJA PLENARNA

Sala Monsum (poziom 6)

17:00 - 19:00

Prowadzący:

prof. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1. prof. Eryk Łon, Narodowy Bank Polski, "Instrumenty niestandardowe w polityce pieniężnej banków centralnych"

2. Bartosz Groele, Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p, "Moralność płatnicza jako przesłanka ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej - analiza case study projektu Szansa 2.0. Instytutu Allerhanda"

3. prof. Jarosław Mielcarek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, "Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta"

4. prof. Mieczysław Puławski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce"

Kolacja

19:00

 Dzień 2
Czwartek, 30 Marca 2017

II SESJA PLENARNA

Sala Monsum (poziom 6)

09:00 - 10:30

Prowadzący:

prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki

1. prof. Grażyna Ancyparowicz, Narodowy Bank Polski, "Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego"

2. dr Barbara Bartkowiak, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, "Szanse i metody wsparcia startu i rozwoju przedsiębiorstw"

3. Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich, "Zmiany zagrożeniem, wyzwaniem i szansą"

4. prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, "New Challenges in Corporate Risk Management"

5. prof. Waldemar Rogowski, Biuro Informacji Kredytowej S.A., "Ryzyko kredytowe mikroprzedsiębiorców – perspektywa baz BIK i BIG IM"

Przerwa kawowa

10:30 - 11:00

III SESJA PLENARNA

Sala Monsum (poziom 6)

11:00 - 12:00

Prowadzący:

prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1. prof. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Szczeciński, "Porównanie sytuacji finansowej szpitali polskich i niemieckich"

2. Piotr Bromber, Narodowy Fundusz Zdrowia, "Współpraca interesariuszy w systemie ochrony zdrowia"

3. Andrzej Jacyna, Narodowy Fundusz Zdrowia , "Ochrona zdrowia jako inwestycja, a nie koszt Państwa"

4. Maciej Miłkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia, "Efektywność szpitali po wejściu w życie nowego systemu finansowania – czy sieć szpitali może się opłacać?"

Przerwa kawowa

12:00 - 12:15

IV SESJA PLENARNA - DEBATA

Sala Monsum (poziom 6)

12:15 - 13:30

"Finansowanie służby zdrowia w Polsce"

Prowadzący:

prof. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Szczeciński

1. Andrzej Jacyna, Narodowy Fundusz Zdrowia , ""

2. Maciej Miłkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia, ""

3. Elżbieta Rucińska-Kulesz, Narodowy Fundusz Zdrowia, ""

4. Adam Roślewski, Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. , ""

5. Dyrektor Szpitala Publicznego , , ""

OBIAD

13:30 - 14:30

V SESJA PLENARNA

Sala Monsum (poziom 6)

14:30 - 16:00

Prowadzący:

prof. Marek Grzybowski, Akademia Morska w Gdyni

1. prof. Jan Chadam, Polskie LNG S.A., "Realizacja i finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych"

2. Piotr Redmerski, Polska Żegluga Bałtycka, "Perspektywy rozwoju żeglugi promowej na Bałtyku"

3. Maciej Styczyński, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi, "Fluktuacje na rynku żeglugowym i stoczniowym"

4. Paweł Brzezicki, Komisarz Polskiej Żeglugi Morskiej, "Propozycja finansowania inwestycji tonażowych"

5. Konrad Konefał, MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , "Dywersyfikacja ryzyka w przemyśle stoczniowym"

6. prof. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, mgr Jakub Lasota, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., "Digitalizacja procesu – oceny efektywności projektów inwestycyjnych"

Przerwa kawowa

16:00 - 16:30

I SESJA RÓWNOLEGŁA

Sala Monsum I (poziom 6)

16:30 - 18:30

"Rynki finansowe"

Prowadzący:

prof. Agata Adamska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. prof. Joanna Olbryś, Politechnika Białostocka, Michał Mursztyn, Politechnika Białostocka, "Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA"

Dyskutant: dr Elżbieta Majewska, Uniwersytet w Białymstoku

2. dr Marcin Pęksyk, , "W poszukiwaniu Personal Goodwill"

Dyskutant: Paweł Cygański, Cann Advisory Sp. z o.o. sp.k.

3. dr Marcin Halicki, Uniwersytet Rzeszowski, "Ochrona przed bankructwem w procesach przejęć"

Dyskutant: mgr Sławomir Górczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4. dr Elżbieta Majewska, Uniwersytet w Białymstoku, "Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016"

Dyskutant: prof. Joanna Olbryś, Politechnika Białostocka

5. prof. Katarzyna Byrka-Kita , Uniwersytet Szczeciński, mgr Mateusz Czerwiński , Uniwersytet Szczeciński, dr Agnieszka Preś-Perepeczo, Uniwersytet Szczeciński, prof. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Szczeciński, "Spółka publiczna do kwadratu a powołanie prezesa"

Dyskutant: dr Marcin Halicki, Uniwersytet Rzeszowski

Sala Monsum II (poziom 6)

16:30 - 18:30

"Rynek walutowy i instytucje finansowe"

Prowadzący:

prof. Andrzej Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. dr Monika Szmelter, Uniwersytet Gdański, "Rynek walutowy złotego w Londynie"

Dyskutant: prof. Andrzej Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. dr Ewa Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński, "Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska"

Dyskutant: dr inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński

3. dr Piotr Pisarewicz, Uniwersytet Gdański, "Analiza wymogów formalno-prawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych"

Dyskutant: dr Katarzyna Smolny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4. dr inż. Marcin Kotarba, Politechnika Warszawska , "Digitalizacja doświadczeń klienta (CX) w instytucji finansowej"

Dyskutant: dr Edyta Piątek, Politechnika Świętokrzyska

5. dr Michał Grudziński, Uniwersytet Szczeciński, "Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez polskie banki komercyjne w latach 2009-2016"

Dyskutant: dr Karol Śledzik, Uniwersytet Gdański

Sala Samum (poziom 5)

16:30 - 18:30

"Ekonomika rolnictwa"

Prowadzący:

prof. Mieczysław Puławski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. dr inż. Michał Soliwoda , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB , dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB , mgr Aleksander Gorzelak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, "Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie - wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski."

Dyskutant: prof. Stanisław Wieteska, Uniwersytet Łódzki

2. dr inż. Michał Soliwoda , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB , dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB , mgr Aleksander Gorzelak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, "Ubezpieczenia upraw a sytuacja finansowa gospodarstw rolniczych - wyniki badań ankietowych"

Dyskutant: dr Aldona Standar, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. dr Agnieszka Kozera, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Aldona Standar, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , "Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego"

Dyskutant: mgr Aleksander Gorzelak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

4. dr Zbigniew Kuryłek, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, "Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce"

Dyskutant: mgr Marzena Polczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

5. prof. Jacek Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, dr inż. Tomasz Kondraszuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie"

Dyskutant: dr inż. Michał Soliwoda , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

Sala Mistral (poziom -1) sesja w języku angielskim

16:30 - 18:30

"Sources of financing"

Prowadzący:

prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1. prof. Paweł Mielcarz , Akademia Leona Koźmińskiego, mgr Dmytro Osiichuk, Akademia Leona Koźmińskiego, "Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints"

Dyskutant: mgr Krzysztof Rudnicki, Uniwersytet Łódzki

2. mgr Krzysztof Rudnicki, Uniwersytet Łódzki, "Measuring Debt Capacity - Theoretical Aspects"

Dyskutant: mgr Dmytro Osiichuk, Akademia Leona Koźmińskiego

3. dr Rafał Morawczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, "Business angels investment decisions in Poland. Results of the study"

Dyskutant: dr Paweł Wnuczak, Akademia Leona Koźmińskiego

4. prof. Paweł Mielcarz , Akademia Leona Koźmińskiego, mgr Dmytro Osiichuk, Akademia Leona Koźmińskiego, "What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland"

Dyskutant: dr Rafał Morawczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

GALA BETA

Sala Orkan

20:00 - 22:00

 Dzień 3
Piątek, 31 Marca 2017

II SESJA RÓWNOLEGŁA

Sala Monsum I (poziom 6)

09:00 - 10:30

"Analiza finansowa i modele biznesu"

Prowadzący:

prof. Dariusz Wędzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. prof. Mirosław Wasilewski , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mgr Anna Bischoff, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu"

Dyskutant: prof. Jarosław Mielcarek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

2. prof. Bogusława Bek-Gaik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr Bartosz Rymkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, "Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu działalności"

Dyskutant: prof. Mirosław Wasilewski , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

3. dr Paweł Wnuczak, Akademia Leona Koźmińskiego , "Faktyczne i potencjalne dywidendy: teoria i praktyka"

Dyskutant: dr Paweł Jamróz, Uniwersytet w Białymstoku

4. prof. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, "Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych"

Dyskutant: prof. Paweł Mielcarz , Akademia Leona Koźmińskiego

5. prof. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, "Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym"

Dyskutant: prof. Arkadiusz Borowiec, Politechnika Poznańska

Sala Monsum II (poziom 6)

09:00 - 10:30

"Zarządzanie finansami"

Prowadzący:

dr Jacek Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1. dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Rola finansowania wewnętrznego w odniesieniu do teorii hierarchii źródeł finansowania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego"

Dyskutant: dr inż. Marek Dudek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2. dr Urszula Mrzygłód , Uniwersytet Gdański, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska, Uniwersytet Gdański, "Sukcesy i porażki projektów crowdfundingowych w Polsce"

Dyskutant: dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Uniwersytet Gdański

3. dr Marzena Ganc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mgr Teresa Domańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Zróżnicowanie sytuacji finansowej spółdzielni mleczarskich w Polsce"

Dyskutant: dr Artur Stefański, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

4. prof. Jarosław Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, "Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw"

Dyskutant: dr Michał Poszwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5. mgr Joanna Rachuba, Uniwersytet Szczeciński, "Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce"

Dyskutant: dr Ewa Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński

6. dr Jacek Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa z perspektywy przyspieszonego postępowania układowego"

Dyskutant: mgr Ada Domańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sala Samum (poziom 5)

09:00 - 10:30

"Finanse publiczne"

Prowadzący:

Stanisław Lipiński, Skarbnik Miasta Szczecin

1. prof. Monika Łada, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr inż. Tomasz Dziubiński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, "Budżet zadaniowy, narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej"

Dyskutant: dr Magdalena Mosionek-Schweda, Uniwersytet Gdański

2. dr Magdalena Mosionek-Schweda, Uniwersytet Gdański, dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski, "Wpływ dotacji z funduszy europejskich na wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego"

Dyskutant: mgr Mateusz Czerwiński , Uniwersytet Szczeciński

3. dr Krzysztof Kluza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , "W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego"

Dyskutant: prof. Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański

4. prof. Wacława Starzyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej"

Dyskutant: dr inż. Anna Motylska-Kuźma, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

5. prof. Radosław Pastusiak , Uniwersytet Łódzki, mgr Anna Pluskota, Uniwersytet Łódzki, "Wpływ korupcji na inwestycje"

Dyskutant: mgr Anna Mitek, Uniwersytet Szczeciński

Sala Mistral (poziom -1)

09:00 - 10:30

"Ryzyko i inwestycje"

Prowadzący:

prof. Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1. prof. Stanisław Wieteska, Uniwersytet Łódzki, "Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych"

Dyskutant: mgr Szymon Stereńczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2. dr inż. Jerzy Dzieża, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie , "Stochastyczny LCOE jako uogólniona miara rentowności inwestycji w energetyce"

Dyskutant: dr Monika Bolek, Uniwersytet Łódzki

3. dr inż. Stanisław Młynarski, Politechnika Krakowska, "Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych"

Dyskutant: prof. Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4. prof. Józef Frąś, Politechnika Poznańska, mgr Marcin Frąś, Politechnika Poznańska, mgr Tomasz Frąś, Politechnika Poznańska, "Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej"

Dyskutant: dr Serhiy Zabolotnyy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5. mgr Bartosz Marcinkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , "Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych"

Dyskutant: mgr Piotr Waśniewski, Uniwersytet Szczeciński

6. mgr Marcin Pawlak, Uniwersytet Szczeciński, "Dwukrotna symulacja Monte Carlo jako metoda analizy ryzyka elastycznych projektów inwestycyjnych"

Dyskutant: dr inż. Jerzy Dzieża, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przerwa kawowa

10:30 - 11:00

III SESJA RÓWNOLEGŁA

Sala Monsum I (poziom 6)

11:00 - 12:30

"Rynek nieruchomości"

Prowadzący:

dr Paweł Jamróz, Uniwersytet w Białymstoku

1. dr Anna Ludwiczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, "Jaki jest rynek nieruchomości - problemy dla badaczy"

Dyskutant: dr Monika Andrzejczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

2. mgr Marzena Polczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , "Rynek nieruchomości przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunktury gospodarczej"

Dyskutant: mgr Wojciech Chrobak, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

3. mgr Justyna Wasilewicz, Uniwersytet Szczeciński, mgr Szymon Machała, Uniwersytet Szczeciński, "Finansowanie CSR nieruchomości zabytkowych na terenie Gminy Miasta Sianów"

Dyskutant: mgr Magdalena Wasylkowska, Uniwersytet Zielonogórski

4. dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Uniwersytet Gdański, "Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich"

Dyskutant: dr Ewa Maćkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

5. dr Monika Andrzejczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, "Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza - próba analizy empirycznej"

Dyskutant: dr Anna Ludwiczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Sala Monsum II (poziom 6)

11:00 - 12:30

"Rynek kapitałowy"

Prowadzący:

prof. Tomasz Berent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. dr Piotr Pietraszewski, Uniwersytet Łódzki , "Związki pomiędzy cenami akcji a zmiennymi makroekonomicznymi na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej"

Dyskutant: dr Joanna Lizińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2. dr Jarosław Klepacki, Społeczna Akademia Nauk, "Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych"

Dyskutant: dr inż. Dariusz Sala, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. prof. Katarzyna Byrka-Kita , Uniwersytet Szczeciński, mgr Mateusz Czerwiński , Uniwersytet Szczeciński, dr Agnieszka Preś-Perepeczo, Uniwersytet Szczeciński, prof. Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet Szczeciński, "Wartość osoby kluczowej na polskim rynku kapitałowym"

Dyskutant: dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"

4. dr Damian Kaźmierczak, Uniwersytet Łódzki, "Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?"

Dyskutant: prof. Magdalena Mikołajek-Gocejna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

5. dr Arkadiusz Orzechowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , "Wycena asymetrycznych opcji potęgowych - nowe podejście oparte na transformacie Fouriera"

Dyskutant: prof. Jarosław Kubiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6. prof. Agata Adamska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Publiczna emisja akcji - perspektywa ładu korporacyjnego"

Dyskutant: prof. Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sala Samum (poziom 5)

11:00 - 12:30

"Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw"

Prowadzący:

prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1. dr Łukasz Żabski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , "Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego."

Dyskutant: dr Maria Golec, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

2. dr Małgorzata Dworakowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zarządzania finansami"

Dyskutant: dr Tomasz Rojek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. mgr Mateusz Czerwiński , Uniwersytet Szczeciński, Maciej Seremak, Uniwersytet Szczeciński, "Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych"

Dyskutant: mgr Robert Dobrzyński, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

4. prof. Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr inż. Łukasz Wściubiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, "Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze"

Dyskutant: dr Karolina Beyer, Uniwersytet Szczeciński

5. dr Monika Bolek, Uniwersytet Łódzki, "Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników, analiza spółek notowanych w NewConnect"

Dyskutant: dr Leszek Czapiewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6. dr Edyta Piątek, Politechnika Świętokrzyska, "Niewypłacalność a polityka bilansowa"

Dyskutant: dr Józefa Gryko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sala Mistral (poziom -1)

11:00 - 12:30

"Finanse przedsiębiorstw"

Prowadzący:

prof. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1. dr inż. Anna Motylska-Kuźma, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, dr Joanna Wieprow, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, "Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie"

Dyskutant: dr Katarzyna Kazojć, Uniwersytet Szczeciński

2. dr Michał Poszwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, "Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów"

Dyskutant: prof. Aleksandra Duliniec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3. mgr Ada Domańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mgr Beata Lewicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Postrzeganie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie lubelskim przez podmioty o wysokim potencjale wzrostu"

Dyskutant: mgr Bartosz Rymkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4. prof. Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, mgr Wojciech Przybylski, BHU QUAY Spółka z o.o. , "Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, studium przypadku"

Dyskutant: prof. Grzegorz Michalski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5. mgr Sławomir Górczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , "Kredyt kupiecki w strukturze finansowej przedsiębiorstwa"

Dyskutant: dr Katarzyna Ziętek - Kwaśniewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Obiad

12:30 - 14:00

VI SESJA PLENARNA

Sala Monsum (poziom 6)

14:00 - 16:00

Prowadzący:

prof. Grażyna Ancyparowicz, Narodowy Bank Polski

1. prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Wycena przedsiębiorstw w kontekście anomii i kontrowersji wokół pomiaru PKB"

2. prof. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Uniwersytet Szczeciński, prof. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, "Inne podejście do analizy bankructwa"

3. prof. Aleksandra Duliniec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych"

4. prof. Janusz Brzeszczyński, Uniwersytet Łódzki, prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki, "Czy reakcje rynku walutowego na decyzje o stopach procentowych są zmienne w czasie? Wyniki z polskiego rynku walutowego"

Zakończenie obrad

16:00 - 16:15

Sponsorzy i Partnerzy