XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

EN
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Biuro Konferencji Zarządzanie Finansami 

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Instytut Zarządzania i Inwestycji

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

ul Mickiewicza 64,

71-101 Szczecin, Polska

 

tel.: + 48 91 444 21 25

tel.: + 48 91 444 21 66

 

e-mail: fmc@home.pl

 

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Przewodniczący Rady Programowej, e-mail: dariusz.zarzecki@zarzecki.pl

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej, e-mail: t.wisniewski@wneiz.pl

Justyna Wasilewicz, e-mail: j.wasilewicz@fmc.home.pl

Joanna Bajera, e-mail: j.bajera@fmc.home.pl

Patrycja Piskor, e-mail: p.piskor@fmc.home.pl

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Sponsorzy i Partnerzy